TATTOO > PHOTOGRAPHY

Shinjuku
Tokyo 
Japan
Shinjuku
Tokyo
Japan
2014